Informace ohledně stravného a školného

Číslo účtu MŠ Unhošť pro veškeré platy
(stravné, školné, kulturní a jiné akce)

0390803369/0800

Každému dítěti je přiřazen variabilní symbol, který bude vyvěšen na nástěnce v jednotlivých šatnách k příslušným třídám.

Tento variabilní symbol používejte pro veškeré platby za služby v MŠ.

cena stravného – přesnídávka 8,-- Kč/ oběd 20,-- Kč/ svačina 7,-- Kč
cena stravného odložený předškolák - přesnídávka 9,-- Kč/oběd 22,-- Kč/svačina 7,-- Kč

Na základě novely vyhlášky 107/2005 o školním stravování je stanoveno, že zařízení předškolního vzdělávání může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodnou-li se zákonným zástupcem jinak.
Proto již nelze vybírat zálohu na celý školní rok jako loni (bylo 1000,-- Kč)

platby za stravné a školné se hradí zálohově v daném měsíci vždy k 15. dni měsíce a to ve výši 1000,-- Kč.
Tato částka se skládá z 610,-- Kč (záloha na stravné) a 390,-- Kč (školné) pro děti s narozením 1.9.2012 a později.

Pro předškoláky platí platba pouze 600,-- Kč, školné neplatí.
Stravné bude vyúčtováno vždy následující měsíc podle evidence docházky.


Záloha na akce 700,-Kč
- při platbě bankovním převodem se použije variabilní symbol pro stravné
- případně platba v hotovosti v kanceláři od 7.00 - 13.00hodin
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one